Miljöpolicy

Vi tänker på miljön.

Svanenmärkning

Den nordiska svanenmärkningen är en av världens mest kända miljömärkningar. Den garanterar att produkter uppfyller stränga miljö- och klimatkrav.

SURE

Det säkra valet för effektivitet, baserat på förnyelsebara naturliga råvaror. Var helt säker (SURE) med naturliga rengöringsprodukter som ger säkerhet och hållbarhet utan att kompromissa med kvaliteten.

Duni ecoecho®

Tillhandahåller miljömedvetna lösningar för i stort sett alla behov. För att bli certifierad som ecoecho® måste en Duni-produkt leva upp till minst två av våra fyra miljökriterier: förnybar, komposterbar, ansvarsfullt anskaffad och resurseffektiv.

Svanenmärkning

Svanen är nordiska ministerrådets officiella märke och licensieras av SIS-miljömärkning AB i Sverige. Svanen-produkterna ska uppfylla en rad kriterier och vara minst lika bra som andra liknande produkter.

Produkterna skall ge minsta möjliga miljöbelastning. Funktionen och effektivitet hos produkterna testas och det skall alltid vara möjligt att spåra produktionsdag och tillverkningsställe.

SIS Miljömärkning utför oberoende kontroll av att miljökraven uppfylls och dessa skärps kontinuerligt genom revisioner av kriterierna och kraven för miljöanpassade produkter.

Vi har i dagsläget 110 svanen-märkta produkter.

Bildbeskrivning här

Duni ecoecho®

ecoecho®-sortiment tillhandahåller miljömedvetna lösningar för i stort sett alla behov. För att bli certifierad som ecoecho® måste en Duni-produkt leva upp till minst två av våra fyra miljökriterier: förnybar, komposterbar, ansvarsfullt anskaffad och resurseffektiv.

Dessa måste gälla för en avsevärd del av produkten. Det kan räcka att uppfylla ett av dem om det relevanta materialet, jämfört med standardalternativen, tydligt leder en förändring mot mer hållbara metoder. Dessutom måste ecoecho®-produkter vara återvinningsbara.

Bildbeskrivning här

SURE
Rengörings-
produkter

Det säkra valet för effektivitet, baserat på förnyelsebara naturliga råvaror. Var helt säker (SURE) med naturliga rengöringsprodukter som ger säkerhet och hållbarhet utan att kompromissa med kvaliteten.

Bildbeskrivning här